Hållbarhet

Gårdschips hållbarhetsarbete

Vi jobbar varje dag för att göra våra snacks godare och bättre i alla led. Vårt mål är att bygga långsiktiga och hållbara värden. För oss handlar hållbara värden om att växa som företag, samtidigt som vi ser till att miljön och de människor som berörs av vår verksamhet eller produkter påverkas på ett positivt sätt.

Inom ramen för Premium Snacks Nordics verksamheter finns ambitionen att bidra till en hållbar och positiv samhällsutveckling och verka för att bl.a. att säkra mänskliga rättigheter, antikorruption, att säkerställa ett gott miljö- och klimatarbete samt bidra till en god hälsa. Hållbarhetsarbete omfattar tre perspektiv miljöfrågor, naturresurser och sociala frågor.

Läs gärna om hela vårt hållbarhetsarbete i vår Hållbarhetsredovisning.

Tillverkning i Laholm

Gårdschips produceras och tillverkas helt och hållet från Laholm, där vi noggrant har valt ut närodlad potatis från lokala gårdar. Det hela kallar vi för "Halländskt hantverk" där vi kombinerar närodlad svensk potatis med smaker från hela världen.

Svensk potatis

Svenskpressad rapsolja

Halländskt hantverk

Följ oss på @gardschips